LATVIJAS HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS ASOCIĀCIJA

Latvijas Humānas pedagoģijas goda nosaukuma “Humānās pedagoģijas bruņinieks” laureāti.

 

1.    Dirvēna Rasa / Blīdene

2.    Druviete Ina / Rīga

3.    Gailis  Juris  /Rēzekne

4.    Golde  Silvija  -  mirusi / Liepāja

5.    Golmeistare Jelena  -  mirusi / Jelgava

6.    Jaunzemis Tālis / Cēsis

7.    Klauža Astrīda / Rīga

8.    Krūkle Ruta / Ogre

9.    Liepiņa Gunita / Līgatne

10.  Logina Veneranda / Matīši

11.  Luriņa Ligita / Matīši

12.  Maļceva Jelena / Rīga

13.  Oliņa Zane / Rīga

14.  Ozoliņa Marianna / Rīga

15.  Ozols Daini / Rīga

16.  Paškovska Jelena / Rīga

17.  Pogrebnaka Irmīne / Rīga

18.  Riekstiņš Aldis / Skrīveri

19.  Rudņeva Valentīna / Daugavpils

20.  Rudziša Skaidrīte / Rīga

21.  Šaršune Ērika / Bebrene

22.  Šatilova Lidija / Aglona

23.  Šulte Ilze /Sigulda

24.  Timošenko Ludmila / Daugavpils

25.  Vdovina Galina / Rīga

26.  Verners Ivo / Rīga

27.  Voiciša Valentīna / Liepa, Sigulda

 

Latvijas Humānās pedagoģijas goda nosaukuma “Humānās pedagoģijas skolotājs” laureāti.

1.    Alsiņa Dace / Matīši

2.    Andersone Inga / Smiltene

3.    Baltace Inga  /Daugavpils

4.    Bašlika Mairita / Blīdene

5.    Bergmanis Lauris / Blīdene

6.    Deaka Regīna / Blīdene

7.    Frinde Baiba / Valmiera

8.    Granta Vija / Rīga

9.    Juste Sandra / Rēzekne

10.  Kalniņa Agita /Sigulda

11.  Kovaļkova  Vija / Aglona

12.  Krasovska Santa / Skrīveri

13.  Krauze Ārija / Matīši

14.  Kudiņa Vija / Aglona

15.  Kušnere Ilga / Smiltene

16.  Muhitdinova Ruta / Blīdene

17.  Novikova Nataļja / Jelgava

18.  Ondzule Valentīna / Aglona

19.  Ozola Ineta / Rīga

20.  Pavlauska Lana / Blīdene

21.  Putāne Ingrīda /Aglona

22.  Rijniece Silvija / Līgatne

23.  Rožukaite Aelita / Rīga

24.  Rudņeva Valentīna / Daugavpils

25.  Soboļeva Sintija / Liepa

26.  Srivriņa Karīna / Aglona

27.  Strade Marina / Cēsis

28.  Valpētere Aija / Bebrene

29.  Vasiļjeva Ilona / Bebrene

30.  Vitkovska  Zoja / Daugavpils

 

"Humānas pedagoģijas" iestāde

Blīdenes pamatskola – Humānās pedagoģijas mācību iestāde.

Matīšu pamatskola - Humānās pedagoģijas mācību iestāde.

Aglonas vidusskola - Humānās pedagoģijas mācību iestāde.

PII "Zvaniņi", Augšlīgatne  -  Humānās pedagoģijas mācību iestāde.

Copyright © 2009 LHPa. All rights reserved.

WebDesign D.O 2013