LATVIJAS HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS ASOCIĀCIJA

Dārgie mūsu  mīļotās Latvijas nākotnes veidotāji!

 

Ir Debesu un zemes Skolotāji.

 

Mēs zemes  skolotāji, bet mums jādzīvo un jārada pēc Debesu Skolotāju piemēra.

Tas būs grūti, bet tikai tā mēs izpratīsim un izpildīsim savu kalpošanas Patiesību.

Mums jāsaprot mācību stundas kā mūsu gara dāvanas.

Radīsim stundas pēc garīguma, mīlestības, skaistuma, brīvības, iedvesmas, prieka izziņas likumiem.

Dosim skolēniem dzīvot stundās, kopā ar viņiem nākotnes sasniegumus ienesīsim šodienā.

Mācīsim viņiem iemīlēt domāšanu.

Rūpēsimies par viņu atmiņu, iztēli un gribu.

Kļūsim viņiem par draugiem stundās, padarīsim skolēnus par līdztiesīgiem mācību stundu radītājiem, paša sevis radītājiem sadarbībā ar mums.

Piepildīsim sevi ar mīlestības, sadarbības un radošuma  enerģiju;

 

• panākumu un izziņas prieka enerģiju;

• ticības un cerības enerģiju;

• cēlsirdības un cildenuma enerģiju;

• uzticības un kalpošanas kopējam labumam enerģiju.

 

Pievērsīsimies Nākotnes Skolai un Nākotnes Skola pievērsīsies mums!

Drošiem soļiem  ieiesim Latvijas otrajā simtgadē un vienmēr atcerēsimies, ka skolotājs nav nekāds mazais cilvēks.

 

Lai top!                               Latvijas HP asociācijas valdes  vārdā

 

Irmīne Pogrebņaka

Copyright © 2009 LHPa. All rights reserved.

WebDesign D.O 2013