LATVIJAS HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS ASOCIĀCIJA

„Mūsdienīga pieeja mācību un audzināšanas procesam Jaunā skolā.”  2015.g. 18. -20.marts

Lektori:V. Lizinskis , profesors,daudzu grāmatu autors, žurnāla „Zavuč” galvenais redaktors, izdevniecības „ Poisk” lektors, Maskava.

M.Skrebcova un A.Lopatina,vairāk nekā 80 grāmatu autores tikumiski -  garīgajā audzināšanā,  izdevniecības „Filasofskaja misļ” lektores, Maskava.

Vairāk informācijas šeit

 

Labestības stundas 2015

 

Vairāk informācijas šeit