LATVIJAS HUMĀNĀS PEDAGOĢIJAS ASOCIĀCIJA

Vasaras skolas:

 

Matīšos  -  31.jūlijs  -  2.augusts

 

Pateicība

 

Vasaras skola Matīšos

Ar devīzi - Atver sevi pārdomām, bet neļauj gaist vērtībām – Matīšu pamatskolā trīs dienas norisinājās humānās pedagoģijas vasaras skola – kursi pedagogiem, uz kuriem bija ieradušies ne tikai skolotāji no Burtnieku un kaimiņu novadiem, bet arī no tālākām Latvijas vietām – Bauskas, Jūrmalas, Talsiem. Daudziem no viņiem šis pasākums ir kā tradīcija, bez kura jaunais mācību gads nevar sākties.

Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šī gada vasaras skolā pedagogi runāja par mūsdienu izglītības aktuālajām tēmām – sadarbību, atgriezenisko saiti, pašvadību, klasvadību, e-twinning projektu iesaistīšanu mācību procesā. Sarunās un praktiskos eksperimentos ieguvām Labas mācību stundas recepti un mācījāmies ar vārdiem un savu attieksmi saskatīt un vairot labo jebkurā cilvēkā.

Viena no humānās pedagoģijas atziņām ir - bērna patiesa audzināšana ir sevis patiesa audzināšana, tāpēc kursos skolotājiem tika atgādināts par vērtībām, kuras svarīgas ikvienam cilvēkam – mīlestība, pateicība, līdzjūtība. Ne mazāk svarīgas bija praktiskās nodarbības - mācījāmies gan šokolādi gatavot, gan batikot, gan veidot dekorus no dabas materiāliem, gan izšūt nozīmīti ar Latvijas simboliem. Interesanta bija izbraukuma lekcija Valmieras muzejā par latvisko vērtību saglabāšanu. Uzklausījām pārliecinošus un zinošus lektorus, kuri dalījās zināšanās un dzīves gudrībā.

Pēc trim Matīšu pamatskolā pavadītām mācību dienām, skolotāji mājup devās jaunām atziņām, labestības un pozitīvisma piepildīti, lai, iesākoties jaunajam mācību gadam, to visu nodotu tālāk – skolēniem, vecākiem, kolēģiem, līdzcilvēkiem un īstenotu humānās pedagoģijas mērķi - cēlsirdīgas personības audzināšana.

PALDIES tām cēlsirdīgajām personībām ar kuru līdzdalību tiek organizētas pedagogu vasara skolas Matīšos: Latvijas Humānās Pedagoģijas asociācijas valdes priekšsēdētājai Irmīnei Pogrebņakai un tās aktīvajiem biedriem, Matīšu pamatskolas direktorei Venerandai Loginai un burvīgajam skolas kolektīvam, kā arī Burtnieku novada pašvaldībai!

Maija Andersone,

Staiceles pamatskolas skolotāja,

direktores vietniece audzināšanas jomā

 

 

 

Bebrenē  -  20.  -  22. augusts

 

Programma

 

 

 

Copyright © 2009 LHPa. All rights reserved.

WebDesign D.O 2013